Startpagina

Mijn naam is Joke Verachtert (°1979). Ik ben psychologe voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ik ben momenteel in opleiding tot psychotherapeut.

Ik bied psychologische behandeling aan jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die last hebben van psychische problemen, niet lekker in hun vel zitten of waarbij de ontwikkeling niet meer vlot verloopt.

Dit kan gaan over stemmingsproblemen, gevoelens van onzekerheid en angst, negatief zelfbeeld, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, verstoorde identiteitsontwikkeling, gedragsproblemen, ADHD, autisme(spectrumstoornissen) of die problemen hebben in het omgaan met leeftijdgenoten, leerkrachten of ouders, …

Werkwijze

In het werken met jongeren en hun gezinnen vind ik het belangrijk en zinvol te kijken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemgerichte blik.

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgericht betekent dat we gaan verkennen en onderzoeken waarom de ontwikkeling niet meer vlot verloopt, welke zaken moeilijk lopen en waar dat mee te maken kan hebben. We proberen een manier te zoeken die ervoor zorgt dat de ontwikkeling weer in beweging komt zoals in de periode voor er problemen waren.

Systeemgericht

Systeemgericht betekent dat een intake of behandeling niet enkel op de jongere is gericht, maar op zijn hele systeem. In eerste instantie worden daarmee de ouders/verzorgers bedoeld, maar vaak zijn er nog andere belangrijke partijen (broers, zussen, school, vertrouwensfiguren, ..)

Intake

Na de aanmelding bekijk ik samen met jongeren en ouders de klachten of problemen waarvoor wordt aangemeld en tracht deze te begrijpen en plaatsen binnen de context waarin de jongere opgroeit. Dit gebeurt in een uitgebreide intake, waarbij zowel de jongere als de ouders een aantal keer op gesprek komen.

Tijdens deze kennismaking (intake) proberen we gezamenlijk de klachten in kaart te brengen en het ontstaan en voortbestaan ervan te begrijpen. Van daaruit kan gezocht worden naar een passende focus en doelen voor de behandeling. Al deze informatie wordt bij elkaar gebracht en gedeeld in de vorm van een behandelplan. Dit maakt de inhoud en vorm van de behandeling concreet voor de jongere en zijn/haar ouders.

De behandeling kan bestaan uit gesprekken voor de jongere, de ouders (verzorgers), het gezin of een combinatie hiervan. Na de intake zal duidelijk worden welke vorm voor jou of jullie gezin het meest zinvol of aangewezen is.

Zodra de behandeling is opgestart, zullen op regelmatige basis de voortgang en de doelen geëvalueerd worden. Samen wordt besloten wanneer de behandeling kan worden afgesloten.

Elektronisch patiëntendossier

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier. Zo zijn je gegevens ten alle tijden veilig en worden ze verwerkt volgens de normen in de recentste privacywetgeving (GDPR). Je kan zelf een account aanmaken, waardoor je inzage krijgt in je dossier, geplande afspraken en kan je op een beveiligde manier met me mailen. Dit account kan eveneens en indien nodig toegang geven tot psycho-educatie (informatie) over stoornissen en klachten of vragenlijsten.

EMDR-therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken.

Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen (bv: mishandeling, misbruik, verwaarlozing) die kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit maar wel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon. (bv: een kind dat gedurende jaren geplaagd/gepest en eveneens een negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld.)

Ook voor eenmalige, onverwerkte gebeurtenissen kan EMDR een zeer zinvolle therapie zijn (auto-ongeluk, agressie, ontslag, getuige zijn van een ingrijpende gebeurtenis).

Meer info vind je op emdr belgium of in het vlot leesbare boekje ‘De EMDR-revolutie’ van Tal Croitoru.

Achtergrond

Opleiding

  • Bachelordiploma Orthopedagogie (KdG Antwerpen)
  • Master in de Psychologie (KU Leuven).
  • Basisopleiding EMDR, specialisatie in kinderen en jongeren (Integrativa, EMDR Belgium) + regelmatig bijscholingen en workshops.
  • Integratieve Opleiding in de Experiëntiële Psychotherapie en Cognitieve Gedragstherapie (Universiteit Antwerpen 2016-2121). Opleiding in afrondende fase.

Werkervaring

Ik heb na mijn stage van 2005-2020 gewerkt bij GGZWNB te Bergen op Zoom (NL). Als kinder- en jeugdpsycholoog werkte ik er met jongeren tussen 12 en 18 jaar oud met diverse psychiatrische problemen, zowel in het diagnostische proces als de behandelfase.

Vanaf 2020 tot op heden werk ik voor CGG Kempen. Daar werk ik kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar oud en hun gezinnen.

Sinds 2016 combineer ik mijn hoofdberoep met een eigen praktijk.

Lidmaatschappen

Ik ben lid van de Psychologencomissie, VVKP (Vlaamse Vereninging voor klinisch psychologen), BFP (Belgische federatie voor psychologen), VVCEPS (Vlaamse Vereniging voor Clientegericht-Experientiele psychotherapie en counseling) , VVGT (Vlaamse Vereninging voor Gedragstherapie) en EMDR Belgium.

Praktisch

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. Hou er rekening mee dat er vaak een behoorlijke wachtlijst is voor een eerste gesprek.

Werkdagen

Ik ben enkel op dinsdagen werkzaam in de praktijk. Alle andere dagen ben ik bereikbaar via telefoon of mail.

Tarieven

  • De gesprekken duren 50 min en de prijs bedraagt 60 euro.
  • Gesprekken die niet tijdig (24u vooraf) worden afgebeld, zullen volledig aangerekend worden.
  • Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van de gesprekken. Voor een recent overzicht contacteert u best (de website van) uw ziekenfonds.