EMDR-therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken.

Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen (bv: mishandeling, misbruik, verwaarlozing) die kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit maar wel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon. (bv: een kind dat gedurende jaren geplaagd/gepest en eveneens een negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld.)

Ook voor eenmalige, onverwerkte gebeurtenissen kan EMDR een zeer zinvolle therapie zijn (auto-ongeluk, agressie, ontslag, getuige zijn van een ingrijpende gebeurtenis).

Meer info vind je op emdr belgium of in het vlot leesbare boekje ‘De EMDR-revolutie’ van Tal Croitoru.