Werkwijze

In het werken met jongeren en hun gezinnen vind ik het belangrijk en zinvol te kijken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemgerichte blik.

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgericht betekent dat we gaan verkennen en onderzoeken waarom de ontwikkeling niet meer vlot verloopt, welke zaken moeilijk lopen en waar dat mee te maken kan hebben. We proberen een manier te zoeken die ervoor zorgt dat de ontwikkeling weer in beweging komt zoals in de periode voor er problemen waren.

Systeemgericht

Systeemgericht betekent dat een intake of behandeling niet enkel op de jongere is gericht, maar op zijn hele systeem. In eerste instantie worden daarmee de ouders/verzorgers bedoeld, maar vaak zijn er nog andere belangrijke partijen (broers, zussen, school, vertrouwensfiguren, ..)

Intake

Na de aanmelding bekijk ik samen met jongeren en ouders de klachten of problemen waarvoor wordt aangemeld en tracht deze te begrijpen en plaatsen binnen de context waarin de jongere opgroeit. Dit gebeurt in een uitgebreide intake, waarbij zowel de jongere als de ouders een aantal keer op gesprek komen.

Tijdens deze kennismaking (intake) proberen we gezamenlijk de klachten in kaart te brengen en het ontstaan en voortbestaan ervan te begrijpen. Van daaruit kan gezocht worden naar een passende focus en doelen voor de behandeling. Al deze informatie wordt bij elkaar gebracht en gedeeld in de vorm van een behandelplan. Dit maakt de inhoud en vorm van de behandeling concreet voor de jongere en zijn/haar ouders.

De behandeling kan bestaan uit gesprekken voor de jongere, de ouders (verzorgers), het gezin of een combinatie hiervan. Na de intake zal duidelijk worden welke vorm voor jou of jullie gezin het meest zinvol of aangewezen is.

Zodra de behandeling is opgestart, zullen op regelmatige basis de voortgang en de doelen geëvalueerd worden. Samen wordt besloten wanneer de behandeling kan worden afgesloten.

Elektronisch patiëntendossier

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier. Zo zijn je gegevens ten alle tijden veilig en worden ze verwerkt volgens de normen in de recentste privacywetgeving (GDPR). Je kan zelf een account aanmaken, waardoor je inzage krijgt in je dossier, geplande afspraken en kan je op een beveiligde manier met me mailen. Dit account kan eveneens en indien nodig toegang geven tot psycho-educatie (informatie) over stoornissen en klachten of vragenlijsten.